Sanatorium "Bristol" Sanatorium "Bristol" BIP
Wcag
Sanatorium Oferta Leczenie i rehabilitacja Promocje Kontakt Atrakcje Przetargi
Inwestycje

Obecnie na terenie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju realizowana jest inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagań P-POŻ oraz osób niepełnosprawnych poruszaj±cych się na wózkach”.
Inwestycja składa się z III Etapów.
Okres wykonania ww. robót budowlanych został przewidziany na lata 2018-2020.
Etap I obejmuje teren przy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju od
ul. Moniuszki do budynku Sanatorium.

 • przebudowę nawierzchni drogi, parkingów i chodnika;
 • budowę parkingu dla 7 samochodów osobowych na górnym podjeździe;
 • wykonanie nowej energooszczędnej instalacji o¶wietleniowej;
 • wykonanie instalacji zasilania i montaż automatycznego szlabanu wjazdowego;
 • wykonanie instalacji domofonowej przy wjeździe od ul. St. Moniuszki;
 • wykonanie renowacji murów oporowych;
 • wykonanie docelowej organizacji ruchu.

Termin realizacji inwestycji Etapu I : do dnia 30-06-2018r.

Etap II obejmuje teren przed budynkiem SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju od strony południowej oraz zjazd na parking dolny, zadaszenie, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, doj¶cie do parkingu dolnego, zieleń i mał± architekturę.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.:

 • przebudowę nawierzchni drogi, parkingów i chodnika, placów;
 • budowę parkingu dla 7 samochodów osobowych;
 • budowę parkingu dla 3 samochodów osobowych;
 • budowę parkingu dla 8 samochodów osobowych;
 • budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych;
 • budowę schodów na dolny parking;
 • przebudowę zadaszenia;
 • wykonanie nowej energooszczędnej instalacji o¶wietleniowej;
 • wykonanie instalacji monitoringu;
 • wykonanie instalacji zasilania i montaż automatycznego szlabanu;
 • wykonanie renowacji murów oporowych.

Etap III obejmuje teren parkingu dolnego zlokalizowanego przy SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje m.in.

 • przebudowę nawierzchni drogi, parkingów i chodnika;
 • przebudowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem separatora i nowych przył±czy kanalizacji deszczowej;
 • wykonanie ogrodzenia.
Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie
Prezentowana wizualizacja jest daleko uproszczonym obrazem wygl±du terenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „Bristol” MSWiA w Kudowie Zdroju po zakończeniu realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego „BRISTOL” MSWiA
w Kudowie-Zdroju z dostosowaniem do wymagań P-POŻ oraz osób niepełnosprawnych poruszaj±cych się na wózkach”.

Bonussystems
© 2007 - 2019 SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Bristol" MSWiA w Kudowie-Zdroju

spam